Звкон украины про державный бюжджет на 2011 рик урядовый курьер


звкон украины про державный бюжджет на 2011 рик урядовый курьер

N 3905-VI)

Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині фінансування є:

1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

3) залишок коштів у сумі 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 7 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки».

IV.


З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Державний бюджет України на 2011 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис.
гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 42.883.686,5 тис. гривень, згідно з додатком N 1 ( 2857а-17 ) до цього Закону. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.920.850,3 тис.
гривень, у тому числі видатки загального фонду

Державного бюджету України — у сумі 279.087.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 42.833.830,5 тис. гривень. Затвердити на 2011 рік: повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185.368,9 тис.

гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 4.687.869,6 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.572.398 тис.

Звкон украины про державный бюжджет на 2011 рик урядовый курьер

При цьому проводилася виважена політика видатків, зокрема було скорочено видатки на утримання органів державної влади в рамках адміністративної реформи, здійснено обмеження непріоритетних видатків.

Касові видатки Державного бюджету України за 2011 рік проведені в обсязі 333,5 млрд. грн., що на 29,9 млрд. грн. (на 9,8 відсотка) більше аналогічного показника 2010 року.

Обсяг касових видатків загального фонду державного бюджету за 2011 р. зріс проти аналогічного показника 2010 року на 49,0 млрд. грн., або на 20,5 відсотка, і становив 287,3 млрд. грн., що відповідає 97,1 відсотка річного розпису і враховує заходи з економії видатків та проведення видатків в межах фактично зареєстрованих зобов’язань.

За функціональною класифікацією статей видатків у 2011 році проти 2010 року спостерігалися такі тенденції:

1) без врахування видатків на обслуговування державного боргу видатки на загальнодержавні функції зменшились за загальним фондом державного бюджету на 0,4 млрд. грн. (на 2,3 відсотка) до 15,5 млрд. гривень, в цілому за державним бюджетом – на 2,3 млрд. грн. (на 12 відсотків) до 16,9 млрд.

Звкон украины про державный бюжджет на 2011 рик урядовый курьер газета

Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 ( 2857а-17 ) до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування. На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету, встановлені у додатках N 2 і N 4 ( 2857а-17 ) до цього Закону.

Випуск зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України. Стаття 33.
Незважаючи на зниження ставки податку на прибуток підприємств з 1 квітня 2011 року з 25 до 23 відсотків, надходження від цього податку порівняно з 2010 роком зросли на 37 відсотків (або на 14,8 млрд. гривень).

Відповідно до положень Податкового кодексу України у 2011 році було запроваджено механізм відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. В цілому за 2011 рік було відшкодовано ПДВ грошовими коштами в обсязі 42,8 млрд.
грн., що в 1,8 раза більше, ніж в 2010 році. З них в автоматичному режимі було відшкодовано 15,9 млрд. грн., або 37,1 відсотка загальної суми відшкодування.

Власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду державного бюджету в 2011 році дорівнювали 23,3 млрд. грн., що на 5,3% (або на 1,2 млрд. грн.) більше порівняно із 2010 роком.

Достатнє наповнення дохідної частини державного бюджету протягом 2011 року дало змогу збільшувати як соціальні, так і інвестиційні видатки.

Незважаючи на високу волатильність міжнародних ринків капіталу, Урядом двічі в 2011 році було здійснено розміщення єврооблігацій за низькими відсотковими ставками: у лютому 2011 року – на суму 1,5 млрд. дол. США, у червні 2011 року – на суму 1,25 млрд. дол. США.

В умовах суттєвого погіршення ситуації на європейських та світових фінансових ринках з метою забезпечення фінансування державного бюджету у 2011 році було введено нові боргові інструменти:

– облігації внутрішньої державної позики з індексованою вартістю (протягом жовтня–грудня 2011 року було залучено 8,0 млрд.

гривень);

– короткострокові та середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті (протягом грудня 2011 року було залучено 3,3 млрд. гривень).

Незважаючи на нестабільну ситуацію на міжнародних ринках капіталу та погіршення глобальної макроекономічної кон’юнктури, протягом 2011 року істотних змін щодо суверенних кредитних рейтингів України не відбулося.

Витрати державного бюджету на погашення державного боргу за 2011 рік становили 45,6 млрд. грн., в тому числі погашення державного внутрішнього боргу – 32,1 млрд.

Дефіцит бюджету

Завдяки зусиллям Уряду із забезпечення стабілізації системи державних фінансів в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» за підсумками 2011 року вдалося продовжити розпочату в попередньому році тенденцію до скорочення дефіциту бюджету та стримання зростання державного боргу.

Незважаючи на те, що Україна не тільки не пішла шляхом зменшення соціальних стандартів, як деякі країни Європи, але й забезпечила їх збільшення, виходячи із реальних можливостей економіки та бюджету, дефіцит державного бюджету за підсумками 2011 року був одним з найнижчих порівняно з іншими країнами світу (1,8 відсотка ВВП в Україні проти 4 відсотків ВВП в Єврозоні, 8,9 відсотка ВВП в Японії, 10 відсотків ВВП в США).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» було встановлено граничний показник дефіциту Державного бюджету України на рівні 35,3 млрд. гривень.

Фактичний рівень дефіциту державного бюджету в 2011 році становив 23,6 млрд.

України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);

4) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);

5) здійснення витрат, пов’язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);

6) забезпечення міжнародних зобов’язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);

7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);

(пункт 7 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 14.06.2011 р.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *